Waarom marktonderzoek in Duitsland?

De Duitse markt is groot en complex. In veel sectoren is de concurrentie hevig. Zonder voorbereiding in de vorm van marktonderzoek in Duitsland – d.w.z. zonder duidelijk beeld van uw doelgroep(en), de concurrentie, uw onderscheidend vermogen en andere marktfactoren (wetgeving, waardeketens, enz.) – is het moeilijk navigeren op de Duitse markt. De kans is groot dat uw inspanningen niet tot resultaten leiden. Dat is zonde van uw geld en uw tijd.

Inhoud van marktonderzoek in Duitsland

In een marktonderzoek bepalen wij

 • welke doelgroepen in Duitsland het beste bij uw propositie passen;
 • eisen en wensen van deze doelgroepen;
 • de omvang van uw potentiële markt in Duitsland;
 • wie uw concurrenten in Duitsland zijn;
 • gangbare koopprocessen in Duitsland voor uw product of dienst;
 • welke verkoopkanalen in Duitsland u kunt inzetten;
 • welke communicatiekanalen in Duitsland u kunt inzetten;
 • welke macrofactoren (PESTLE) in Duitsland in uw voordeel en in uw nadeel werken.

Vanzelfsprekend kunnen wij in overleg onderwerpen weglaten en onderwerpen toevoegen.

Twee soorten marktonderzoek in Duitsland

Pragmatisch: secundair marktonderzoek in Duitsland

In veel gevallen biedt secundaire informatie (desk research) al een goede basis voor het maken van strategische beslissingen over de Duitse markt. Secundaire informatie is informatie die al bestaat en voor een ander doel is verzameld, bijvoorbeeld door

 • het "Statistisches Bundesamt" of de "Statistische Ländesämter";
 • andere marktonderzoekbureaus;
 • brancheverenigingen;
 • adviesbureaus;
 • universiteiten.

Het voordeel van secundair marktonderzoek is

 • dat het direct gedaan kan worden en snel informatie oplevert;
 • dat het relatief goedkoop is.

Wij hebben veel ervaring in het doen van secundair marktonderzoek in Duitsland. Wij weten waar we bruikbare (statistische) gegevens kunnen vinden en hoe we deze kunnen toepassen voor het maken van strategische beslissingen over de Duitse markt.

Indien nodig: primair marktonderzoek in Duitsland

Soms levert secundair marktonderzoek in Duitsland niet genoeg informatie op om strategische beslissingen te nemen over de Duitse markt. Het heeft dan wél duidelijk gemaakt welke informatie nog ontbreekt respectievelijk welk primair marktonderzoek nog verricht moet worden.

Kwalitatief marktonderzoek in Duitsland

Wij verrichten voor u kwalitatief marktonderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van verkennende gesprekken of interviews met potentiële klanten, brancheverenigingen, experts, enz..

Kwantitatief marktonderzoek in Duitsland

Voor kwantitatief marktonderzoek met grote steekproeven en statistische analysemethoden verwijzen wij u graag door naar gespecialiseerde bureaus.