Marktonderzoek in Duitsland

De Duitse markt is groot en complex. In veel sectoren is de concurrentie hevig. Zonder voorbereiding in de vorm van marktonderzoek in Duitsland – d.w.z. zonder duidelijk beeld van uw doelgroep(en), de concurrentie, uw onderscheidend vermogen en andere marktfactoren (wetgeving, waardeketens, enz.) – is het moeilijk navigeren op de Duitse markt. De kans is groot dat uw inspanningen niet tot resultaten leiden. Dat is zonde van uw geld en uw tijd.

Inhoud van marktonderzoek in Duitsland

In een marktonderzoek bepalen wij

Vanzelfsprekend kunnen wij in overleg onderwerpen weglaten en onderwerpen toevoegen.

Secundair marktonderzoek in Duitsland

In veel gevallen biedt secundaire informatie (desk research) al een goede basis voor het maken van strategische beslissingen over de Duitse markt. Secundaire informatie is informatie die al bestaat en voor een ander doel is verzameld, bijvoorbeeld door

Het voordeel van secundair marktonderzoek is

Wij hebben veel ervaring in het doen van secundair marktonderzoek in Duitsland. Wij weten waar we bruikbare (statistische) gegevens kunnen vinden en hoe we deze kunnen toepassen voor het maken van strategische beslissingen over de Duitse markt.

Primair marktonderzoek in Duitsland

Soms levert secundair marktonderzoek in Duitsland niet genoeg informatie op om strategische beslissingen te nemen over de Duitse markt. Het heeft dan wél duidelijk gemaakt welke informatie nog ontbreekt respectievelijk welk primair marktonderzoek nog verricht moet worden.

Kwalitatief marktonderzoek in Duitsland

Wij verrichten voor u kwalitatief marktonderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van verkennende gesprekken of interviews met potentiële klanten, brancheverenigingen, experts, enz..

Kwantitatief marktonderzoek in Duitsland

Voor kwantitatief marktonderzoek met grote steekproeven en statistische analysemethoden verwijzen wij u graag door naar gespecialiseerde bureaus.

Onze services voor business development in Duitsland

Meer lezen over marktonderzoek in Duitsland

Meer weten over marktonderzoek in Duitsland?
+49 (0)6321 996 45 98
E-Mail