Strategie voor de Duitse markt

Strategische beslissingen gaan over de lange-termijn en de inzet van middelen. Ze zijn complex en worden veelal onder condities van onzekerheid genomen. Voor strategische vraagstukken bestaat niet één oplossing, er moeten keuzes en afwegingen tussen verschillende handelingsopties worden gemaakt.

Waarom een strategie voor de Duitse markt?

De beslissing om naar Duitsland te expanderen is een strategische beslissing, want

Uw strategie voor de Duitse markt is de basis voor alle communicatie over uw Duitsland-ambities. Klanten, leveranciers, partners, investeerders, medewerkers, Duitse sollicitanten, enz. zullen eerder met u in zee gaan als u duidelijk en geloofwaardig kunt uitleggen wat u in Duitsland van plan bent.

Uw strategie voor de Duitse markt

Wij helpen met het onwikkelen en uitwerken van uw strategie voor de Duitse markt voor de komende 2 tot 5 jaren. Uw strategie voor de Duitse markt beschrijft met welke middelen u welke doelen in Duitsland wil bereiken en welke afwegingen u daarbij maakt.

Uitgangspunten voor een strategie voor de Duitse markt zijn

Een gedegen én uitvoerbare strategie voor de Duitse markt

Peter van der Meulen is docent voor "International Strategy and Sales Management" aan de FOM Hochschule für Oekonomie und Management. Daarnaast hebben wij veel praktijkervaring in het ontwikkelen van internationale strategieën en van strategieën voor de Duitse markt. Dankzij de combinatie van theoretische kennis én praktijkervaring en ontwikkelen wij met u een gedegen, maar tegelijk een realistische en uitvoerbare strategie voor de Duitse markt.

Onze services voor business development in Duitsland

Meer lezen over strategie voor de Duitse markt

Meer weten over strategie voor de Duitse markt?
+49 (0)6321 996 45 98
E-Mail