Waarom een strategie voor de Duitse markt?

Omdat expanderen naar Duitsland een strategische beslissing is

Kenmerken van strategische beslissingen zijn

 • dat ze over de lange-termijn doelen van een onderneming en over de inzet van middelen gaan;
 • dat ze complex zijn;
 • dat ze onder condities van onzekerheid worden genomen;
 • dat er niet één oplossing bestaat, maar dat keuzes en afwegingen tussen verschillende handelingsopties moeten worden gemaakt.

De beslissing om naar Duitsland te expanderen is een strategische beslissing, want

 • het realiseren van omzet/winst/groei in Duitsland kost tijd en vereist de inzet van middelen;
 • internationaliseren is één van de meest complexe activiteiten die een bedrijf kan ondernemen;
 • het is niet zeker of de activiteiten in Duitsland tot succes zullen leiden;
 • er is niet één manier om de Duitse markt te betreden, maar er zijn verschillende mogelijkheden – allemaal met hun eigen voor- en nadelen.

Omdat een strategie voor de Duitse markt de basis is voor alle communicatie

Een strategie voor de Duitse markt is de basis voor alle communicatie over uw Duitsland-ambities. Klanten, leveranciers, partners, investeerders, medewerkers, Duitse sollicitanten, enz. zullen eerder met u in zee gaan als u duidelijk kunt uitleggen wat u in Duitsland van plan bent.

Uw strategie voor de Duitse markt

Wij helpen met het onwikkelen en uitwerken van uw strategie voor de Duitse markt voor de komende 2 tot 5 jaren. Uw strategie voor de Duitse markt beschrijft met welke middelen u welke doelen in Duitsland wil bereiken en welke afwegingen u daarbij maakt.

Uitgangspunten voor een strategie voor de Duitse markt zijn

 • een externe analyse (marktonderzoek);
 • een interne analyse (welke kennis en middelen hebt u in huis, welke ontbreken nog);
 • uw doelstellingen (omzet, tijdsplan, return-on-investment, enz.).

Een gedegen én uitvoerbare strategie voor de Duitse markt

Peter van der Meulen is docent voor "International Strategy and Sales Management" aan de FOM Hochschule für Oekonomie und Management. Daarnaast hebben wij veel praktijkervaring in het ontwikkelen van internationale strategieën en van strategieën voor de Duitse markt. Dankzij de combinatie van theoretische kennis én praktijkervaring en ontwikkelen wij met u een gedegen, maar tegelijk een realistische en uitvoerbare strategie voor de Duitse markt.